COMITÉ DE ÁRBITROS
Presidente: Isaac Juan Guillén Rodríguez
Vicepresidente: Eulogio Ramírez López
   
Árbitro: Sebastian Caballero Sánchez
Árbitro: Francisco Julio Candelaria Mendoza
Árbitro: Isaac Díaz Mesa
Árbitro: Sergio Miguel Jorge Moreno
Árbitro: Carmelo Melian Medina
Árbitro: Fermín Alexis Navarro Hernández
Árbitro: Manuel Jesus Ramos Hernández
Árbitro: Sebastian Alberto Rivero Díaz
Árbitro: Cristóbal Ruíz Falcón